FIB

IC
PUD

LSPD

SANG

WazelNews

Akademia FIB

Etap 1:

FIB zajmuje się przestępczością zorganizowaną, czyli napadami porwaniami,

zlikwidowaniem grup przestępczych i bezpieczeństwem cywili Jako FIB nie

możemy jeździć na sprawdzenie licencji na połów ryb Oraz siedzieć na szpitalu

ponieważ od tego jest lspd.

Basic który daje awans na 3, czyli New agent

Basic+ który daje awans na 4, czyli agent

Nego – wymóg do awansu na 5 rangę. Umozliwia negocjacje na napadach.

Seu – wymóg do awansu na 6 rangę. Umozliwia jazde samochodami

pościgowymi tzw. U1

Eagle – wymóg do awansu na 7 rangę. Umozliwia latanie helikopterem.

KPP – wymóg do awansu na 8 rangę. Kurs pierwszej pomocy, umozliwia

wyciąganie defibrylatora oraz większej ilości EPI.

Dron – jak sama nazwa mówi szkolenie umożliwiające latanie dronem

Wydziały

[C.I.D.] Criminal Investigation Division

Dywizja składająca się ze specjalistycznie wyszkolonych funkcjonariuszy,

którzy zostali wcieleni do jednostki oraz przeszli szkolenie C.I.D. CID – Wydział

dochodzeniowo-śledczy kryminalny w ramach wydziału ds. kryminalnych,

cybernetycznych, reagowania i usług Federalnego Biura Śledczego. Wydział

śledczy to główny element FIB odpowiedzialny za nadzorowanie dochodzeń

FIB w sprawie tradycyjnych przestępstw, takich jak handel narkotykami i

przestępstwa z użyciem przemocy.

[P.D.] Pursuit Department

Wydział Pursuit Department (PUD) będzie zajmował się wyszukiwaniem osób,

które otrzymały mandat, lecz nie uregulowały jeszcze opłaty po upływie

terminu spłaty. Głównym celem działania tego wydziału będzie namierzanie

takich osób, które noszą opaskę monitorującą, ale nie uiściły wymaganejopłaty. Członkowie wydziału będą odpowiedzialni za śledzenie i namierzanie

osób z opaskami, które nie uregulowały swoich mandatów. Ich wynagrodzenie

będzie uzależnione od efektywności i zaangażowania w pracę. Im więcej osób

uda się im znaleźć i zmusić do uregulowania opłat, tym więcej zarobią. Stawki

wynagrodzenia będą wynosiły połowę kwoty mandatowej za każdą osobę,

którą uda się doprowadzić do zapłaty. W skrócie, członkowie PUD będą

skutecznie tropić osoby z opaskami, które nie zapłaciły mandatów po terminie,

a ich wynagrodzenie będzie proporcjonalne do liczby osób, które uda im się

doprowadzić do uregulowania opłat.

[H.R.] Human Resources

HR jest rozwinięciem skrótu Human Resources. Jednostka ta jest połączeniem

znanego nam FTD czyli Field Trening Division i zarazem Aiad’du rozwijając

skrót Administrative Internal Affairs Division. Czyli do zadań HR należy

organizowanie akademii szkolenie nowo przyjętych funkcjonariuszy naszego

departamentu, Wykonywanie egzaminów Basic oraz Basic+, Kontrolowanie

zachowań Agentów Federalnego Biura Śledczego, oraz organizowanie

różnego rodzaju eventów takich jak np dzień otwarty. HR również posiady swój

własny taryfikator kar dla funkcjonariuszy w którym możemy znaleść

najróżniejsze pod punkty. Human Resources również dba o kontrolowanie

dispathy pod względem zakończenia i poprawności

[H.R.T] Human Rescue Team

Hostage Rescue Team (HRT) – Specjalna jednostka szturmowa zajmująca się

m.in utrzymywaniem porzątku na mieście , reagowaniem na ataki na zancudo i

cayo , wyjazdami na dropy i eventy . Nasza jednostka oferuje sprawną pracę w

grupie , pomocny zarząd , szybką możliwość awansu .

[I.C.] Internal Control

Internal Control, specjalizuje się w precyzyjnych kontrolach wewnętrznych jak i

zewnętrznych, skupia się na kluczowych obszarach, takich jak wyposażenie

agentów, badania lekarskie czy stan magazyn oraz o kompletność i precyzjębazy danych. Agenci do kontroli mają zadanie dokładnie, starannie oraz

profesjonalnie przeprowadzić takowe kontrole. Współpracę z innymi

wydziałami w naszym przypadku również są bardzo ważne. Przygotowywanie

raportów dla zarządu. Ich rola obejmuje także utrzymanie zgodności z

procedurami. To strategiczne podejście umożliwia monitorowanie

bezpieczeństwa jak i daje nam efektywność, co pozwala na optymalizację

procedur. Internal Control, za pośrednictwem agentów od Kontroli

Wewnętrznej, skoncentrowany jest na zapewnieniu bezpieczeństwa, zgodności

i efektywności frakcji.

[I.D] Internal Department

ID zajmuje się kontrolami innych frakcji state. Badamy ich pracowników pod

kątem prawidłowego oporządzenia oraz ważności badań lekarskich jak i

ważnych dokumentów służbowych.

FIB używamy także statusów, kodów 10-??, code ??

Kody Radiowe

10-0 Prośba o meldunek (Status)

10-1 Do wszystkich jednostek

10-2 Potwierdzam

10-3 Odmawiam

10-4 Zrozumiałem

10-5 W drodze

10-6 Zajęty, z wyjątkiem pilnych sytuacji

10-7 Ostatnie zgłoszenie z centrali

10-8 Potrzebne wsparcie

10-9 Powtórz

10-11 Oczy dookoła głowy10-12 Teren czysty

10-13 Ranny funkcjonariusz

10-14 Ranny obywatel

10-20 Lokalizacja

10-23 Dojechałem na miejsce

10-24 Zadanie ukończone/odwołanie wszystkich jednostek

10-50 Wypadek/kolizja

10-70 Kradzież pojazdu

10-71 Strzały

10-72 Sprzedaż narkotyków

10-80 Rozpoczęcie pościg

10-81 Pościg zakończony powodzeniem

10-82 Pościg zakończony niepowodzeniem

10-83 Kontynuacja pościgu

10-90 Prawdopodobny napad

10-99 Atak Terrorystyczny

Kody

Code 0 Strzały w kierunku funkcjonariusza

Code 1 Brak sygnałów świetlnych i dźwiękowych

Code 2 Sygnały świetlne (bez dźwiękowych)

Code 3 Sygnały dźwiękowe i świetlne

Code 4 Zakończenie czynnościCode 5 Omijać dany teren

Code 5 Clearing (odwołanie Code 5)

Code 6 Interwencja poza pojazdem

Code 7 Człowiek z bronią

Code 8 Zebranie na komendzie

Code 9 Ucieczka jednostki przed oponentem

Code 100 Cisza na radiu

Stausy

STATUS 2- przerwa około 30 minut

Etap 2:

KODY POSICIGOWE

KOD ZIELONY Kod zielony jest nałożony od samego początku pościgu. Przy

poziomie zielonym zabronione jest wykonywanie manewrów – wykonywanie

blokad, będąc przed pojazdem jest dozwolone (zakazuje się użycia kolczatek).

Minimalny czas pościgu przy kodzie zielonym to 5 minut.

KOD ŻÓŁTY/POMARAŃCZOWY Kod żółty w trakcie pościgu może zostać nałożony

po 10 minutach pościgu oraz gdy uciekający stwarza zagrożenie w ruchu

drogowym (jazda po chodniku, dłuższy czas pod prąd i tym podobne).

Dopuszcza się wykonanie manewru PIT w mieście przy niższych prędkościach

oraz manewr ramowania. W trakcie blokad, dopuszcza się użycie kolczatek. KOD

CZERWONY- Kod czerwony w trakcie pościgu może zostać nałożony po 15

minutach pościgu bądź gdy uciekający stwarza poważne zagrożenie w ruchu

drogowym (jazda na czołówkę innym pojazdom, taranuje innych uczestników

ruchu drogowego (w tym jednostki biorące udział w pościgu), skacze z urwisk,

skarp, skraca drogi i tym podobne). W przypadku pościgu bądź akcji z

organizacją przestępczą, która wkroczy na teren Los Santos (bądź akcjarozpocznie się na tym terenie) możliwe jest nałożenie kodu czerwonego bez

zwracania uwagi na ograniczenia czasowe i sytuacyjne.

KOD CZARNY Bezwzględna pacyfikacja przestępców poruszających się

uciekającym pojazdem. Kod czarny w trakcie pościgu może zostać nałożony bez

względu na czas pościgu, jeżeli uciekający oddali strzały w kierunku oficerów

state. Dozwolone jest wykonywanie znanych i dostępnych manewrów.

Manewry Drogowe

Pit-Manewr ten wykonujemy także uderzamy samochód w tylne drzwi ( tylną oś

auta)

Ram-Manewr ten wykonujemy także wyprzedzamy go i hamujemy przed nim a

drugi radiowóz dociska go od tyłu

Strzałka-Manewr ten wykonujemy także dwie osoby wjeżdżają przed auto i

blokują mu drogę a trzecie dopycha auto od tyłu. przed nim a drugi radiowóz

dociska go od tyłu

Box-Ten manewr wykonujemy także dwa auta podjeżdżają z dwóch stron i mu

robią kanapkę a dwa auta zajeżdżają mu drogę od tyłu i od przodu

Etap 3:

Pytania:

2 kody 10-??

1 kod pościgowy (opisz)

1 manewr (opisz)