FIB

IC
PUD

LSPD

SANG

WazelNews

Basic+

Federal Investigation Bureau

Kompendium wiedzy BASIC +

Autorstwa: Paul Oconer, Rose Flowers, Maksa Johnsona

Kody Radiowe


 

10-0  Prośba o meldunek (Status)

10-1  Do wszystkich jednostek

10-2 Potwierdzam

10-3 Odmawiam

10-4 Zrozumiałem

10-5 W drodze

10-6 Zajęty, z wyjątkiem pilnych sytuacji

10-7 Ostatnie zgłoszenie z centrali

10-8 Potrzebne wsparcie

10-9 Powtórz

10-10 Powrót na siedzibę

10-12 Teren czysty

10-13 Ranny funkcjonariusz

10-14 Ranny obywatel

10-15 Zmień kanał radiowy na…

10-16 Oczekuje na osobę do patrolu

10-17 ETA (szacowany czas dojazdu)

10-20 Lokalizacja

10-23 Dojechałem na miejsce

10-29 Sprawdź czy poszukiwany

10-31 Zamieszki/bójka

10-32 Zamaskowany obywatel

10-40 Cichy podjazd (Jednostki Specjalnej)

10-50 Wypadek/kolizja

10-52 Potrzebny ambulans

10-55 Naprawa pojazdu

10-70 Kradzież pojazdu

10-71 Strzały

10-80 Rozpoczęcie pościgu

10-81 Pościg zakończony powodzeniem

10-82 Pościg zakończony niepowodzeniem

10-83 Kontynuacja pościgu

10-90 Prawdopodobny napad

10-99 Poszukiwany…

KODY POŚCIGOWE:

Kod ZIELONY

Pojazd nie sprawia żadnego zagrożenia. Nie wykonujemy żadnych manewrów na ściganym pojeździe.

Kod ŻÓŁTY

Wprowadzany, kiedy:

 • kierowca nie stosuje się do podstawowych zasad ruchu drogowego
 • pościg trwa dłużej niż 5 min
 • poprzedni pościg za tym samym pojazdem zakończył się niepowodzeniem i jest wznawiany

Dozwolone manewry:

 – PIT (jeżeli prędkość pościgu jest większa, niż 60km/h oraz jesteśmy poza terenem zabudowanym)

 – rozstawienie kolczatek

 – Break STOP

 – blokada nieruchoma (gdy jest wykonywana osoba po takim manewrze dołącza do pościgu jako ostatni unit)

Kod CZERWONY

Wprowadzany, kiedy:

 • pościg trwa dłużej niż 15 min
 • pojazd stwarza spore zagrożenie w ruchu lądowym np:

– jeździ po chodnikach

– powoduje liczne stłuczki

– niszczy mienie publiczne

 • osoba za którą jest prowadzony pościg zmieni swój pojazd
 • taranuje jednostki prowadzące pościg
 • istnieje podejrzenie porwania
 • (na konwojach) pojazd wjeżdża w szyk konwojowy

Dozwolone manewry:

 – Wszystkie wymienione powyżej

 – Box

 – Strzałka

 – RAM

– oddawanie strzałów w opony pojazdu uciekającego

Kod CZARNY

Wprowadzany, kiedy:

 • osoba ścigana oddała strzały w kierunku obywatela/funkcjonariusza lub spowodowała uszczerbek
  na zdrowiu osoby trzeciej/funkcjonariusza
 • pojazd, za którym jest prowadzony pościg należy do osoby poszukiwanej listem gończym

Dozwolone manewry:

– Wszystkie wymienione powyżej

Manewry pościgowe:

Manewry wykorzystywane podczas pościgów.

PIT – polega na wypchnięciu tylnej osi pojazdu, za którym prowadzony jest pościg, za pomocą przedniej części jednostki (bumper/przedni zderzak).

RAM – polega na wykorzystaniu prędkości i masy jednostki i uderzenia jej przodem (zalecany bumper) w dowolną część pojazdu oponenta.

BOX – ma na celu zablokowanie pojazdu, za którym jest prowadzony pościg, za pomocą 4 jednostek z każdej strony pojazdu. Manewr ten można wykonać za pomocą 3 lub 2 jednostek, wspomagając się stałymi fragmentami zabudowy (np. barierki, budynki) 

STRZAŁKA – manewr podobny do manewru BOX. Różni się ułożeniem przednich jednostek; 2 jednostki z przodu blokują przejazd, łącząc się przednimi zderzakami pod kątem 45 stopni względem pojazdu uciekającego, oraz jedna jednostka blokująca wycofanie się pojazdu. 

BREAK-STOP – polega na wyprzedzaniu pojazdu przez jedną jednostkę, a następnie zahamowaniu jej przed pojazdem dokonującym ucieczki.

                                            Stan nadzwyczajny


Stan nadzwyczajny to inaczej kod zagrożenia panujący na terenach miasta. Stany te zmieniają zasady jakimi funkcjonariusze kierują podczas służby i negują bądź dodają nowe zasady, które ich obowiązują.

Są one wprowadzane jedynie w nadzwyczajnych sytuacjach tylko przez High Command, może jednak zapaść decyzja, o autoryzacji na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego przez funkcjonariusza do tego nie upoważnionego.

Kod ZIELONY

Poziom ogólnie panujący na terenach miasta. Brak jakichkolwiek informacji/podejrzeń na temat ewentualnych zagrożeń dla obywateli.

Kod ŻÓŁTY

Wprowadzany, kiedy na terenie miasta rozpoczynają się zamieszki, a obywatele nie chcą współpracować z SASP. Sporadycznie popełniane są przestępstwa łamiące kodeks karny.

Zasady:

 • patrole minimum 2-osobowe
 • założenie kamizelki 
 • może zostać zniesiony po 30 min

Kod CZERWONY

Wprowadzany, kiedy:

 • uzyskamy informacje o możliwości wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
 • występują liczne strzelaniny na terenie miasta
 • istnieje podejrzenie ataku zorganizowanej grupy przestępczej
 • występują liczne porwania obywateli
 • na terenie miasta znajduje się dużo uzbrojonych osób
 • występują liczne przykłady popełnienia ciężkich przestępstw

Zasady:

 • możliwość przeszukania każdej zamaskowanej osoby
 • patrole minimum 3-osobowe
 • założenie kamizelki 
 • może zostać zniesiony po 60 min

Kod CZARNY

Wprowadzamy, kiedy:

 • jest duże prawdopodobieństwo ataku terrorystycznego, bądź już nastąpił
 • uprowadzono więcej niż 2 funkcjonariuszy, lub osobę wysoko postawioną
 • istnieje wzmożona aktywność zorganizowanych grup przestępczych na terenie miasta

Zasady:

 • możliwość przeszukania każdej osoby znajdującej się poza miejscem zamieszkania, bez podawania powodu
 • patrole minimum 3-osobowe
 • założenie kamizelki 
 • może zostać zniesiony po 90 min

Kody


Code 0 Strzały w kierunku funkcjonariusza

Code 1 Brak sygnałów świetlnych i dźwiękowych

Code 2 Sygnały świetlne (bez dźwiękowych)

Code 3 Sygnały dźwiękowe i świetlne

Code 4 Zakończenie czynności

Code 5 Omijać dany teren

Code 5 Clearing (odwołanie Code 5)

Code 6 Interwencja poza pojazdem

Code 6A (Adam) Prośba o wsparcie dodatkowej jednostki 
Code 6J (Jack) Prośba o wsparcie dodatkowych jednostek w celu przeprowadzenia Felony Traffic Stop

Code 6M (Marry) Prośba o patrol dodatkowej jednostki w okolicy terenu objętego czynnościami

Code 7 Człowiek z bronią

Code 8 Zebranie na komendzie

Code 9 Ucieczka jednostki przed oponentem

Code 100 Cisza na radiu

 

 

 

 

 

 


   ZASADY OGÓLNE:

Zasady ataku/obrony wyspy Cayo Perico:

Harmonogram ataku na wyspę: poniedziałek, środa, piątek 12:00 – 22:00 (czas serwera).

– Używanie paralizatora jest zabronione.

– Zabronione jest przejmowanie wzgórz, na które nie da się wejść bez śmigłowców i samolotów.

– Organizacje państwowe mogą być zaangażowane tylko w obronę. 

– Zabronione jest strzelanie z i do posiadłości.

– Zabronione jest stosowanie kajdanek. 

– Zabronione jest niszczenie łodzi frakcji kryminalnych. 

– Zabronione jest używanie samolotów oraz dronów.

– W sumie jest 6 punktów kontrolnych (2 materiały niebieskie, 2 zielone i 2 czerwone)

Zasady ataku na Fort Zanсudo:

 Harmonogram ataku na wyspę: wtorek, czwartek, sobota 12:00 – 22:00 czasu serwera.

– Na wydarzeniu obowiązują wszystkie zasady serwera.

– Zabronione jest używanie karabinów snajperskich, paralizatorów.

– Zabronione jest przebywanie w miejscach, na które nie da się wejść bez użycia śmigłowców i samolotów. 

– Zabronione jest celowe niszczenie pojazdu materiałowego przeciwnika (speedo)

– Dopuszczalne jest wsparcie gwardii narodowej tylko po wiadomości w /dep.

– Maksymalna ilość funkcjonariuszy z jednej frakcji państwowej to 25 osób.

Uwaga: pomocy mogą udzielić pracownicy FIB, LSPD, LSCSD.

– Pomoc dla Gwardii Narodowej jest realizowana na terenie Fortu Zancudo.

Uwaga: zabrania się blokowania drogi na terenie wydarzenia.

– Zabrania się blokowania bramy wjazdowej 

– Kradzież pojazdu materiałowego (speedo) frakcji kryminalnych jest zabroniona.

Zasady AirDropu:

Harmonogram AirDrop jest co godziny, począwszy od północy 00:00 czasu serwera.

– Liczba uczestników – do 20 osób z frakcji. | Reprymenda dla lidera.

  Wyjątek: O godzinie 20:00 brak limitu graczy.

– Na tym wydarzeniu nie musisz nosić maski.

– Jeśli dwie frakcje zderzą się podczas AirDrop, są zobowiązane do rozpoczęcia wymiany ognia.

– Tylko organizacje państwowe, gangi i rodziny mogą brać udział w wydarzeniu.

-Zabrania się wjazdu pojazdem na teren AirDrop, dopuszczalne jest jedynie podjechanie. W czasie trwania wydarzenia w strefie AirDrop nie można używać żadnych pojazdów. 

Wyjątek: Frakcyjne Speedo są dozwolone w strefie Airdrop podczas wydarzenia.

– Zabrania się korzystania z jakichkolwiek animacji podczas wydarzenia.

– Gracze nie mogą poddawać się innym frakcjom. | Reprymenda dla lidera.

– Gracze nie mogą używać karabinów snajperskich, dronów ani paralizatorów. 

– Zabrania się otwierania AirDrop oraz zbierania przedmiotów z AirDrop podczas trwania wymian ognia. AirDrop można otworzyć i zebrać z niego przedmioty tylko wtedy gdy na jego miejscu pozostanie ostatnia żywa frakcja. 

– Po wejściu do strefy, dozwolone jest opuszczenie jej w celu zajęcia miejsca, niemożliwego do zdobycia bez opuszczenia strefy. 

– Osoby będące poza strefą AirDrop powinny dążyć do zajęcia skrzyni nie powinny pozostawać na terytorium neutralnym. 

– Potyczki są dozwolone w strefie AirDrop oraz w strefie neutralnej w jej pobliżu.

– Dozwolone jest korzystanie jedynie z lekkich kamizelek kuloodpornych (50%). 

– Wejść do strefy AirDrop można jedynie do 10 minut po zrzucie. 

– Zabrania się używania termowizji/hełmów termowizyjnych. 

– Zatrzymywanie lub przechwytywanie wrogiego Speedo przed lub po wydarzeniu. 

– Używanie dronów podczas wydarzenia jest zabronione. 

– Po otwarciu skrzyni, wydarzenie się kończy i zakazane jest rozpoczynanie strzelaniny. 

Napad na bank:

Napad na bank odbywa się w godzinach od 12:00 do 22:59 czasu serwera.

– Wejścia i wyjścia z banku nie mogą być blokowane. 

– Gracze, którzy nie są inicjatorami napadu na bank, nie mogą przebywać w pobliżu miejsca napadu przez dłuższy czas i prowokować uczestników.

– Zabrania się reagowania na napad na bank z mniej niż 3 osobami. 

– Zabronione jest otwieranie ognia bez negocjacji z rabusiami. 

– LSPD, SANG, LSCSD, FIB mogą uczestniczyć w napadzie na bank.

– EMS może zapewniać wsparcie medyczne podczas napadu dla frakcji państwowych.

Napad na biznes:

Napad na biznes dzieje się od 14:00 do 00:59 czasu serwera.

– Wejścia i wyjścia z biznesu nie mogą być blokowane

– Zabronione jest reagowanie i obrona napadu na biznes z mniej niż 3 osobami. 

– Zabronione jest otwieranie ognia bez zaoferowania żądań dla przestępców. 

Uwaga: użycie megafonu liczy się jako negocjacje, po których można rozpocząć strzelanie.

Zasady dostaw (supplies):

– Dostawa — transport/rozładunek/załadunek materiałów/przedmiotów powstałych z tych materiałów, jak również zakupionych przedmiotów w celu ich dalszej sprzedaży lub uzupełnienia zapasów.

– Frakcje mogą wybrać dowolną, wygodną dla nich trasę podczas dostarczania materiałów.

– Transport z kraftem może być wykonywany o każdej porze dnia.

– W przypadku ataku dostawy, gracze są zobowiązani do zatrzymania się i rozpoczęcia wymiany ognia.

– Zabronione jest oczekiwanie na frakcje w punktach załadunku / rozładunku / kraft punktach, jak również w obszarze mniejszym niż 350m od nich. Zabronionym jest również atakowanie dostaw w punktach załadunku / rozładunku / kraft punktach, jeżeli akcja nie została zainicjowana wcześniej poprzez blokadę drogową.

– Liczba uczestników – od 4 do 65 osób.

– Zamówione materiały należy zabrać i dostarczyć w całości (tyle ile zostało określone w zamówieniu).

Uwaga: minimalna ilość przewożonych materiałów – 1500.

– Minimalna liczba pojazdów do dostawy – 4.

– Zabrania się korzystania z pojazdów osobistych.

– Zabronione jest wzywanie posiłków podczas ataku na dostawę. 

– Wymagane jest posiadanie 1 POV z każdej frakcji biorącej udział w akcji. 

Uwaga: wideo musi trwać od momentu załadunku materiałów, posiadać oryginalny dźwięk i jakość nie mniejszą niż 720p, uczestnicy są zobowiązani do zachowania wideo z dostawy przez 48 godzin.

– Podczas dostawy zabronione jest celowe zawracanie i zmiana trasy. 

Wyjaśnienie: w przypadku zauważonego zablokowania drogi, musicie się zatrzymać.

– LSPD,LSCSD,SANG,FIB mogą atakować zaopatrzenie organizacji przestępczych, wszystkie podstawowe zasady działają również w przypadku takiego przechwytywania.

Rozbój ludzi i porwanie:

Rozbój — jest to akcja funkcjonalna, która pozwala Organizacje kryminalnym na okradanie graczy. Głównym celem są pieniądze.

– Podczas porwania powinieneś upewnić się, że robisz to w odpowiedniej strefie. 

– Nie ma ograniczeń co do ilości uczestników, ale inicjatorów powinno być dwa razy więcej niż osób, które próbują obrabować lub porwać. 

– Inicjator napadu lub porwania może zaprosić sojuszniczą kryminalne organizacje do przyłączenia się do wydarzenia.

– Dopuszcza się używania samochodów swojej frakcji lub samochodów w kolorze swojej organizacje. 

– Wszystkie napady i porwania są popełniane na podstawie regulaminu serwera.

– Rozboje i porwania są częścią działalności przestępczej, zdarzenia te mogą być inicjowane tylko przez członków organizacje kryminalnych

– Inicjatorzy nie mogą rabować ani porywać we wnętrzach. 

– Inicjatorzy nie mogą obrabować lub porwać więcej niż 4 osoby w tym samym czasie

 Inicjatorzy nie mogą zabijać ofiar bez wartościowego IC powodu. Mowa tu o: obelgach, próbie ucieczki, identyfikacji inicjatora, próbie przestraszenia przemocą, złamaniu zasady PG.

– Inicjatorzy nie mogą w sposób niegrzeczny upokarzać ofiary.

– Uczestnicy muszą wypełnić wszystkie żądania porywaczy (zapewnić okup, możliwość odwrotu itp.). 

– Dopuszcza się atak tylko wtedy, gdy:

 • ofiara nie jest w niebezpieczeństwie.
 • wymagania porywacza są wygórowane.
 • negocjator został wzięty jako zakładnik lub zabity.
 • oficerowie/negocjator zostali ostrzelani.​

– Po porwaniu siły bezpieczeństwa mają 30 minut na reakcję od momentu otrzymania informacji od porywaczy.

                            Zasady nalotu:

-Nalot przeprowadza się w określonym obszarze organizacji kryminalnej. Teren ten musi być określony w nakazie nalotu.

– Nalot może być przeprowadzony tylko po uzyskaniu nakazu i zgody głównego kuratora państwowego. 

– Głównym celem nalotu jest przejęcie kontroli nad terenem, przeszukanie osób i pojazdów znajdujących się na tym terenie, oczyszczenie terenu z nielegalnych przedmiotów oraz zatrzymanie określonych osób.

Uwaga: Jeśli celem nalotu było ujęcie określonej osoby, można ją zatrzymać i zabrać na przesłuchanie, nawet jeśli nie znaleziono nic nielegalnego.

Jeśli przy zatrzymanych nie zostanie znalezione nic nielegalnego, powinni zostać wypuszczeni.

– Po udanym nalocie państwowe organy ścigania mogą zająć 1/2 materiałów z magazynu organizacji i 1/2 przedmiotów z magazynu.

– Na terenie nalotu obowiązują wszystkie zasady serwera.

– Podczas raidu mogą być używane tylko pojazdy frakcji..

– Minimalna liczba uczestników z frakcji państwowych wynosi 10 osób.

– Co najmniej 2 państwowe frakcje porządkowe muszą być uczestnikami najazdu.

– Podczas nalotu wymagany jest co najmniej jeden zapis wideo z każdej frakcji.

Uwaga: Cały nalot musi być nagrany w jakości 720p lub wyższej z dźwiękiem, a film musi być przechowywany przez 3 dni od zakończenia nalotu.

– W nalocie musi brać udział przynajmniej jeden z tych pojazdów: Insurgent, Riot, Scarab, APC, Bcat.

– Zabronione jest rozpoczynanie wymiany ognia bez ostrzeżenia i dobrego powodu IC.