FIB

IC
PUD

LSPD

SANG

WazelNews

Wydziały

Criminal Investigation Division (C.I.D.):

Criminal Investigation Division (C.I.D.) to dywizja składająca się ze specjalistycznie wyszkolonych funkcjonariuszy, którzy przeszli przez rygorystyczne szkolenie C.I.D. Wydział jest integralną częścią FIB i zajmuje się dochodzeniami w sprawach kryminalnych, cybernetycznych oraz reagowania na zagrożenia. Głównym zadaniem CID jest nadzorowanie dochodzeń w sprawach tradycyjnych przestępstw, takich jak handel narkotykami i przestępstwa z użyciem przemocy.

Pursuit Department (PUD):

Pursuit Department (PUD) zajmuje się ściganiem osób, które nie uregulowały mandatów po upływie terminu spłaty. Członkowie PUD. namierzają osoby noszące opaski monitorujące, lecz nie uregulowały swoich opłat. Ich celem jest zmuszenie tych osób do uregulowania zaległych mandatów. Wynagrodzenie członków PUD. zależy od skuteczności w namierzaniu osób oraz ich zmuszaniu do zapłaty mandatów.

Human Resources (H.R.):

Human Resources (H.R.) to departament odpowiedzialny za szkolenie nowych funkcjonariuszy, kontrolę zachowań agentów, organizację eventów oraz zarządzanie dyspatcherami. Celem HR jest zapewnienie wysokich standardów profesjonalizmu i dyscypliny wśród członków FIB.

Human Rescue Team (H.R.T.):

Human Rescue Team (HRT) to specjalna jednostka szturmowa zajmująca się m.in. utrzymywaniem porządku na mieście, reagowaniem na ataki oraz wyjazdami na różne zdarzenia. Jednostka oferuje sprawną pracę w grupie, szybką możliwość awansu i pomocny zarząd.

Internal Control (I.C.):

Internal Control (I.C.) specjalizuje się w kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych, monitorując kluczowe obszary działania, takie jak wyposażenie agentów, badania lekarskie i stan magazynu. Ich zadaniem jest zapewnienie zgodności z procedurami oraz optymalizacja efektywności działania frakcji.

Internal Department (I.D.):

Internal Department (I.D.) zajmuje się kontrolami innych frakcji stanowych, badając pracowników pod kątem prawidłowego wyposażenia oraz ważności dokumentów służbowych. Ich celem jest utrzymanie wysokich standardów wewnętrznych i zewnętrznych wśród frakcji stanowych.