FIB

IC
PUD

LSPD

SANG

WazelNews

SEU

SEU DRIVER TRAINING

page1image21396304

Najważniejszym zadaniem jednostki SEU jest pomyślne złapanie przestępców, za którymi aktualnie trwa pościg. Osoby te są potrzebne na napadach, odbiciach zakładników, akcjach terrorystycznych i ewentualnych nagłych pościgach na mieście.

Jednostki SEU składają się z 2 oddziałów: kierowca i radiówka.
Kierowca: odpowiada za pomyślne pokonanie trasy od punktu A do B/gonieniem osoby aż do poddania.
Radiówka: odpowiada za sprawne i poprawne podawanie informacji na temat aktualnie trwającego pościgu na radiu. W momencie ustalenia, że jednostka SEU jest wymagana, osoby z danej akcji wzywają taką jednostkę i pobiera ona pojazd z jednostki w celu udania się na miejsce i podjęcie pościgu w roli U1/U2/U3.

Osoby przeszkolone mają bezwzględne pierwszeństwo do przejęcia pierwszej jednostki na pościgu po uprzednim ustaleniu tego z SV akcji. Jeżeli na akcji jest więcej osób z danym szkoleniem staramy się obstawiać pierwszą i drugą jednostkę w pościgu.

Pojazdy używane przez SEU

( Ocelot Jugular, Pfister Neon, Dundeary Landstallker XL, Vapid Dominator GTX, Guntlet Hellfire , )

PRZYKŁADOWE POJAZDY:

UWAGA!!!

WSZYSTKIE POJAZDY 2 MIEJSCOWE SĄ DO WYŁĄCZNEGO UŻYTKU AGENTÓW Z UPRAWNIENIAMI SEU

page2image21441712 page2image21445872 page2image21446288 page2image21444832

page3image21482752

Test na SEU Driver dla obydwu kategorii składa się z testu teoretycznego i praktycznego.
Test teoretyczny jest podzielony na 2 części – Znajomość mapy, ogólna wiedza z prowadzenia pościgu i znajomości

podstawowych pojęć pościgowych.
Teorię radiówki jak i kierowcy zdaje się na aplikacji discord po uprzednim poinformowaniu egzaminatorów. Obecny na egzaminie: Jan Poznański, Matias Ballantines, Marco Ballantines, Venetti Wilson

Test praktyczny również podzielony jest na 2 części – Czasowe pokonanie jednej z kilku tras i pościgi w terenie zaawansowanym.

Pierwszą część praktyki radiówki zdajemy na aplikacji discord, druga część odbywa się jadąc z osobą zdającą na kierowcę lub z egzaminatorem w aucie. Podobnie z egzaminem kierowcy, ale część pierwsza jest również przeprowadzana w mieście, nie na aplikacji.

Obecny na egzaminie: Jan Poznański, Matias Ballantines, Marco Ballantines, Venetti Wilson

page4image21390688

Po zdanym szkoleniu wskazane jest branie udziału w napadach w celu dalszego doskonalenia umiejętności, przy odpowiednio dużych staraniach istnieje opcja zdania na egzaminatora wspierającego co będzie się równało z możliwością awansu i dalszej kariery w strukturach FIB

CZĘŚĆ TEORETYCZNA – Zagadnienia!

 • ●  Rozpoznanie i wykorzystanie praktyczne symboli U1, U2, U3,
 • ●  Znajomość manewrów: PIT, RAM, BOX, ARROW,1
 • ●  Znajomość kodów pościgowych: zielony, żółty, czerwony, czarny,
 • ●  Wiedza na temat kodów dziesiątkowych pomagających w pościgu,
 • ●  Umiejętność rozpoznawania konkretnych miejsc na mapie miasta.Wszelkie zagadnienia znajdują się poniżej, jak również w tym miejscu:

page4image21393600

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – Kierowca!

 • ●  Umiejętność zrobienia w ruchu wskazanych manewrów,
 • ●  Zdolność jazdy różnymi pojazdami pościgowymi,
 • ●  Pokonanie trasy od punktu A do B wyznaczonego przez egz. na czas,
 • ●  Dwukrotne “ujęcie” ściganego egzaminatora na trzy próby,
 • ●  Znajomość głównych punktów odniesień mapy.CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – Radiówka!
 • ●  Poprawne podawanie pozycji podczas testowego pościgu,
 • ●  Znajomość wszelkich głównych punktów odniesień mapy,
 • ●  Prawidłowe opisywanie pościgu na radiu,
 • ●  Wykorzystywanie kodów podczas informowania,
 • ●  Dwukrotne “ujęcie” ściganego egzaminatora na trzy próby (w przypadku słabego kierowcy patrzy się na to indywidualnie),
 • ●  Brak wprowadzania paniki w kryzysowych sytuacjach.
  PONIŻEJ ZEBRANE PODSTAWOWE ZAGADNIENIA WYMAGANE NA EGZAMINIE:
page6image4709600
page7image4706576
page8image4704000
page9image4714080
page10image4705792